1e meeting Bourgeois en Magnette

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Waals minister-president Paul Magnette (PS) hadden in Terhulpen een eerste informele ontmoeting sinds ze beiden aan het hoofd staan van respectevelijk de Vlaamse en Waalse regering.

Het is gebruikelijk dat de verschillende minister-presidenten van ons land elkaar kort na hun aanstelling bezoeken. Er zijn immers tal van dossiers waarrond hun regeringen moeten samenwerken of afspraken maken.

Bourgeois en Magnette zagen elkaar vanmiddag informeel in Terhulpen. Volgens een achteraf uitgestuurde mededeling hadden ze het over de vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie en internationale organisaties, de moeilijkheden die gepaard gaan met de doortocht van Halle tijdens de spitsuren, de ontwikkeling van de gewestgrensoverschrijdende binnenscheepvaart en de noodzakelijke continuïteit inzake de overgehevelde bevoegdheden wegverkeer. Beide ministers-presidenten hebben besloten om deze dossiers verder te bespreken via verschillende platformen.

"Loyaliteit en samenwerking tussen de deelstaten is noodzakelijk voor de werking van ons land. Vandaag hebben we eerste contacten gelegd en bekeken welke verschillende vormen van samenwerking we de volgende maanden en jaren kunnen hanteren. Alle vormen van samenwerking, die in ons institutioneel systeem voorhanden zijn, moeten gebruikt worden", zegt Magnette in de mededeling.

"Ik vind het van cruciaal belang dat wij, ministers-presidenten van de deelstaten, ook onderling in dialoog gaan. Wij hebben immers in verschillende dossiers, zowel intergewestelijk, Europees als internationaal, gelijklopende belangen waar een onderlinge afstemming belangrijk is", zegt Bourgeois.