VIDEO: Tihange 3 ligt stil na brand

Op de site van de kerncentrale van Tihange is vanochtend brand uitgebroken in een hoogspanningspost die de centrale verbindt met het hoogspanningsnet van Elia. Door de brand werd de kernreactor Tihange 3 rond 10.30 uur automatisch uitgeschakeld.

"De brand was dus niet in de warme zone, waar men met nucleair materiaal werkt", zo zegt VTM NIEUWS-reporter Kenneth Dée. "Voor omwonenden is er dus nooit gevaar geweest."

De veiligheidsprocedures hebben gewerkt, zegt Keyaert.  Hoe lang de reactor, die een capaciteit heeft van 1.048 megawatt, buiten strijd zal zijn, is nog niet duidelijk. Electrabel analyseert momenteel wat er is gebeurd en hoe lang de herstellingen zullen duren.

Voorlopig staat Tihange 3 aangeduid als onbeschikbaar tot dinsdagochtend, maar dat is een zeer voorlopige planning, benadrukt Keyaert. In de loop van de dag zou er meer duidelijkheid moeten komen over de onbeschikbaarheid van de reactor.

Het uitvallen van de kernreactor Tihange 3 zal geen problemen opleveren voor de elektriciteitsvoorziening. De belasting van het net ligt immers lager op zondag. Dat zegt Elia-woordvoerster Barbara Verhaegen. Mocht de reactor langere tijd out zijn, dan zal het bedrijf bekijken wat er kan gebeuren. 

Het incident komt wel erg ongelegen, want er is geen stroom op overschot. "Met deze brand liggen nu vier van de zeven kerncentrales in ons land stil", zegt Kenneth Dée.