Moeder en oma schuldig aan moord

Moeder Lies Van Verre (32) en oma Adrienne Verheyden (64) uit Sint-Amands zijn beiden schuldig aan de moord op baby Fien. Dat heeft de Antwerpse assisenjury vrijdagavond na twee uur beraadslaging beslist. Ze vonden dat de rol van Adrienne duidelijk verder ging dan alleen maar schuldig hulpverzuim. "Door haar handelen en haar houding leverde ze wetens en willens noodzakelijke hulp bij het doden van haar kleindochter", klonk het in het arrest.

Lies had niet betwist dat ze haar drie maanden oude dochter op 23 maart 2012 gedood had en dat ze met voorbedachten rade had gehandeld. Ze was boven een handdoek gaan halen en had die hard op het hoofdje van Fien geduwd, waardoor ze stikte en de schedel verbrijzeld werd.  

Oma Adrienne betwistte wel dat ze mededader was aan moord. Ze hield voor dat ze niet actief betrokken was bij de dood van haar kleindochter en dat ze alleen maar verzuimd had om hulp te bieden, maar de jury dacht er duidelijk anders over. "Lies had om 5.30 uur gezegd dat ze een einde aan Fien ging maken en dat Adrienne de vuilzak nog niet dicht mocht binden, omdat de baby erin moest. Ze deed wat haar dochter haar opdroeg. Adrienne handelde dus met kennis van zaken: ze wist wat er ging gebeuren en stemde ermee in. Zo nam ze actief deel aan de voorbereidingen voor het doden van haar kleindochter", motiveerde de jury.

Ook uit wat later volgde, bleek duidelijk haar actieve rol bij de feiten. Ze had zelf een emmer water gehaald en had toegekeken hoe Lies de baby erin onderdompelde. Daarna had ze een vuilzak genomen en had ze Fien er samen met Lies ingestoken. Toen Adrienne nog een geluidje hoorde, had ze de zak geopend, Fien eruit gehaald en zelf opnieuw in de emmer gestoken. Vervolgens stak ze het lichaampje terug in de vuilzak en zette ze hem aan de deur.

De jury vond  dat ook Adrienne met voorbedachtheid had gehandeld. "Tussen de aankondiging van Lies dat ze Fien ging doden en de daadwerkelijke uitvoering had ze voldoende tijd om andere keuzes te maken", stelde de jury.

Beide vrouwen werden dus schuldig bevonden aan de moord op baby Fien. Maandag wordt de strafmaat bepaald. Op moord staat in principe de levenslange opsluiting, maar als er verzachtende omstandigheden aanvaard worden, kan de straf zakken tot minimum drie jaar.