Veurne: rampenplan na leeggelopen tank

In het West-Vlaamse Veurne is het gemeentelijke rampenplan een tijdlang van kracht geweest na een bij lek bij PepsiCo, een bedrijf dat chips maakt. Uit een tank van een vergistingsinstallatie is zo’n 2000 kubieke meter slib weggestroomd. De stof is niet giftig, maar zorgt wel voor een zeer onaangename geur.

Het slib heeft zich verspreid op het bedrijventerrein en de openbare weg, maar een deel ervan is ook in het pompstation Proostdijk terechtgekomen.

Slib overgepompt

Dat wordt nu overgepompt naar het zuiveringsstation van Wulpen. In een volgende fase zal ook het slib in de Proostdijkvaart moeten geruimd worden naar het zuiveringsstation.

Pompstations stilgelegd

De andere pompstations in de buurt zijn stilgelegd zodat het slib niet verder in het rioolstelsel of in het kanaal De Lovaart kan. Een aannemer is ter plaatse om in de Proostdijkstraat de vaart af te dammen. 

Foto: Focus-WTV