Uitbaters: "Carré blijft gewoon open"

Discotheek Carré in Willebroek gaat niet tijdelijk sluiten nu de Raad van State de door de provinciale deputatie verleende milieuvergunning vernietigd heeft. Dat bevestigt het management van de danstempel  in een persbericht. Ook zij menen dat Carré nog kan terugvallen op de milieuvergunning die de gemeente Willebroek verleende in 2011.

Het arrest kadert in een al langer aanslepende zaak waarbij buurtcomité Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek beroep aantekende tegen de milieuvergunning die de gemeente had afgeleverd, waarna de deputatie van de provincie Antwerpen dat beroep vervolgens verwierp en zelf ook een milieuvergunning verleende aan Carré. De Raad van State vernietigt nu voor de tweede keer die beslissing van het provinciebestuur.

"Door de vernietiging dient de vergunningverlenende overheid een nieuwe beslissing te nemen in verband met dit dossier, rekening houdend met de overwegingen van de Raad van State", stelt het Carré-management. "In afwachting hiervan valt de exploitant terug op de milieuvergunning van 29 juli 2011." Ook na de eerste vernietiging kon de uitbating trouwens gewoon doorgaan, klinkt het nog.

Carré zegt verder milieu en veiligheid hoog in het vaandel te dragen en de laatste jaren op dat vlak enorme investeringen te hebben gedaan. "Er werd recent dan ook geen enkel bezwaar of klacht ingediend door de omwonenden en alle adviezen in het kader van de milieuvergunningsaanvraag waren gunstig", zegt het management, dat opmerkt dat de Raad van State is ingegaan tegen het advies van de eigen auditeur in, wat uitzonderlijk is.

De voor de nabije toekomst geplande activiteiten komen in ieder geval niet in het gedrang, maakt de discotheek met ruim 80 werknemers zich sterk.