Moet Carré tijdelijk de deuren sluiten?

De Raad van State heeft de milieuvergunning van Carré in Willebroek vernietigd omdat de bekende discotheek geen stedenbouwkundige vergunning heeft voor de bestaande parking voor 864 wagens. Dat schrijft De Standaard en staat ook te lezen op de website van de Raad van State. Of Carré nu tijdelijk de deuren moet sluiten is niet duidelijk. 

Het arrest vernietigt in feite het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 12 juli 2013, waarbij die de uitbater van Carré, de nv Fibor, een milieuvergunning verleende voor de exploitatie van de discotheek aan de Koning Leopoldlaan in Willebroek.

"De Raad van State stelt vast dat een normale bedrijfsvoering van de discotheek onmogelijk is zonder de parkeerplaatsen (voor 864 voertuigen) die de exploitant actueel ter beschikking stelt van het clientèle", klinkt het. "Voor die parking moet echter nog een stedenbouwkundige vergunning worden verleend." Volgens de Raad van State is dan ook niet voldaan aan alle decretale voorwaarden voor het verlenen van een milieuvergunning aan een zonevreemd bedrijf zoals Carré.

De Raad van State vernietigde in februari vorig jaar ook al eens een eerdere vergunning van Carré, waarbij tevens werd opgemerkt dat een discotheek "niet thuishoort in agrarisch gebied".