Regering-Michel bespaart ook zelf

De nieuwe federale regering beperkt het aantal kabinetsleden tot maximaal 769. Dat zijn er 63 minder dan de regering-Di Rupo, aldus premier Charles Michel. Volgens Michel voorziet de nieuwe regering met 54 miljoen euro ook 2,4 miljoen euro minder voor alle kabinetten samen.

De nieuwe regering met N-VA, CD&V, MR en Open Vld telt naast de premier dertien ministers en vier staatssecretarissen, tegenover de twaalf ministers en zes staatssecretarissen van de regering-Di Rupo. Eén excellentie minder dus.

“Alle departementen leveren inspanning”

Hetzelfde geldt nu voor de voorziene kredietenveloppe, die met 54 miljoen dus 4,3 procent kleiner is dan vorig jaar. De premier wil daarmee benadrukken "dat alle departementen een inspanning moeten leveren om de overheidsfinanciën te saneren."

Bovendien bespaart ook de kanselarij van de eerste minister 2,8 miljoen, preciseert Michel nog. Het personeel doet een inspanning van 474.000 euro, terwijl de werkingsmiddelen met ruim 1 miljoen euro verlaagd worden. En de werkingsenveloppe voor de externe communicatie van de kanselarij wordt met 952.000 euro verlaagd, luidt het nog.