Monarchie kost ons 36 miljoen euro

De koninklijke familie zal de staat volgend jaar 36 miljoen euro kosten. Dat is een besparing van 2,7 miljoen euro tegenover dit jaar, zo schrijft Le Soir.

Tot vorig jaar was het onmogelijk om vast te stellen hoeveel de koninklijke familie de staat precies kostte. Maar sinds de hervormingen die de regering-Di Rupo in 2013 doorvoerde, worden alle uitgaven in verband met de monarchie samengebracht. Daaruit blijkt dat de dotaties volgend jaar op bijna 13,8 miljoen euro zijn vastgelegd. Daarmee vormen ze niet de grootste post op de koninklijke factuur. De federale politie, die hun veiligheid moet verzekeren, kost bijna 15,5 miljoen euro.