Jean Lambrecks tegen Dutroux-docu

Er is nog geen akkoord tussen VTM en Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje Lambrecks, over de uitzending van de eerste twee afleveringen van ‘De Kroongetuigen’. Die afleveriingen gaan over de zaak-Dutroux. Lambrecks liet dat gisteren per brief aan de makers van de reportagereeks weten.

Woensdagnamiddag had VTM contact met Jean Lambrecks en zijn advocaten om tot een akkoord te komen over de uitzending van de afleveringen van 'De Kroongetuigen' over de zaak-Dutroux. Er werd echter nog geen akkoord gevonden, waardoor het nog niet zeker is of de uitzending van de eerste aflevering donderdagavond doorgaat.

Uitgestelde persconferentie

“Vanavond  hadden normaal gezien de eerste twee afleveringen van ‘De Kroongetuigen’, over de zaak-Dutroux, aan de pers getoond moeten worden”, verklaarde Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur van VTM NIEUWS gisterenavond. “Anderhalf uur voor de persconferentie echter, heb ik twee brieven ontvangen: één van de heer Jean Lambrecks en één van zijn advocaat.“

“Uit de brief van de heer Lambrecks bleek naar aanleiding van een interview met de makers van ‘De Kroongetuigen’ in De Morgen op vrijdag 21 november 2014, een misverstand te bestaan over de uitzending van het programma”, zegt Hoflack. “In de tweede brief van zijn advocaat werd gevraagd om het programma niet uit te zenden. Die brieven verrasten me eerlijk gezegd, omdat er in alle gesprekken tot op heden nooit aangegeven werd dat de uitzendingen een probleem zouden kunnen vormen.”

“Ik heb meteen contact opgenomen met de heer Lambrecks en we hebben afgesproken om de zaken woensdag  verder te bespreken. Onze juridische dienst heeft meteen ook contact opgenomen met advocaat van de heer Lambrecks, maar die was tot op heden niet bereikbaar. Om dit sereen te laten verlopen, hebben we beslist de persconferentie voorlopig uit te stellen”

Woensdag wel contact

Woensdagnamiddag was er dan wel contact tussen de verschillende partijen, maar een akkoord over de uitzending werd nog niet bereikt.