Gentse haven wil uit afschakelplan

De stad Gent en het Havenbedrijf Gent dagvaarden woensdag de Belgische Staat via de ministers van Energie en Economie, de transmissienetbeheerder Elia System Operator en de distributienetbeheerder IMEWO. De stad Gent en haar Havenbedrijf willen via dat kort geding verkrijgen dat Gent en in het bijzonder het havengebied uit het afschakelingsplan worden gehaald, zo laat het stadsbestuur weten.

"Mocht er zich in de winter 2014-2015 een stroomtekort voordoen, dan worden er, volgens het plan dat door Elia System Operator opgesteld werd, delen van de stad (in schijf 3) en het bijna volledige havengebied (in schijf 6 met andere delen van de stad, het centrum uitgezonderd) afgeschakeld", verduidelijkt Claude Beernaert, woordvoerder van de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a). "Daarbij zou eerst schijf 6 aan bod kopen."

De dagvaarding werd vrijdag betekend en wordt woensdag ingeleid voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent. "Tenzij er een akkoord zou tot stand komen met de minister van Energie, zal de voorzitter van de rechtbank in kort geding oordelen, nadat alle partijen hun argumenten hebben te kennen gegeven", aldus nog Beernaert.

"Een uitspraak mag dan wellicht voor nieuwjaar 2015 verwacht worden." Gelijklopend heeft het stadsbestuur via Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers een procedure lopen waarbij op grond van een KB uit 2005, om veiligheidsredenen gevraagd wordt om de Gentse haven uit het afschakelplan te halen.