Onderwijs mag zichzelf controleren

Een universiteit of hogeschool die aantoont dat zij zelf de kwaliteit kan waarborgen, hoeft geen controlebezoeken door externe experts meer te ondergaan, de zogenaamde ‘visitaties’.

De minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), de onderwijsadministratie, de instellingen, de studenten en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bereikten daarover een akkoord, zo melden diverse kranten maandag.

De discussie kwam deze zomer in een stroomversnelling toen de Leuvense rector Rik Torfs verklaarde dat, als er bespaard moest worden, daar meer autonomie en minder controle tegenover moest staan. Vandaag worden opleidingen afzonderlijk aan een kwaliteitstoets onderworpen.

Er staat nu een instellingsreview op stapel, een doorlichting van het hele instituut. Parallel daarmee zullen proefprojecten rond interne kwaliteitsbewaking worden opgezet. Voor de instellingen die daarvoor kiezen, worden de visitaties opgeschort.

Zodra de instellingsaccreditatie op zak is en de universiteit of hogeschool een systeem van interne kwaliteitscontrole heeft, hoeven er geen visitaties meer. Dat zou na 2020 een feit zijn. Het akkoord moet nog door de Vlaamse regering en het parlement goedgekeurd worden.