"Oorzaak vogelgriep niet bij trekvogels"

Volgens Natuurpunt is de kans dat vogelgriep van het type H5N8 door trekvogels op pluimvee wordt overgebracht, bijzonder klein. Daarmee gaat Natuurpunt in tegen wat in Nederland en Duitsland als oorzaak wordt aangenomen.

"In het eerste Nederlandse geval is het zelfs uitgesloten, omdat het ging om kippen die binnen worden gehouden", verduidelijkt Walter Roggeman (Natuurpunt).

De H5N8-variant van het virus, dat in Nederland en Yorkshire werd aangetroffen, is volgens Roggeman een typisch pluimveevirus dat onschuldig is voor de mens. "Het werd begin 2014 voor het eerst aangetroffen op een pluimveekwekerij in Zuid-Korea en recent ook in Duitsland. In Rusland zijn tot nog toe geen gevallen gesignaleerd, wat opnieuw pleit tegen een verspreiding door wilde vogels. Rechtstreekse trekbewegingen tussen Korea en West-Europa zijn immers niet bekend."

Natuurpunt merkt tot slot op dat het niet verwonderlijk is dat de meeste uitbraken zich voordoen in pluimveekwekerijen. "Ondanks de goede hygiënische omstandigheden, zeker in België, zijn concentraties van vaak tienduizenden kippen, die geselecteerd worden op vlees- of eiproductie en niet op natuurlijke weerstand tegen ziekten, een ideale voedingsbodem als een virus erin slaagt daar binnen te dringen."