Belg verdient gemiddeld 3.261 euro

Uit de Salarisenquête van Vacature en K.U. Leuven, blijkt dat de gemiddelde Belg 3.261 euro bruto verdient per maand, of 2.068 euro netto. De enquête werd ingevuld door ruim 33.000 Belgische werknemers. 62 procent van de werknemers verdient minder dan dit gemiddelde. Het gemiddelde maandloon van een starter bedraagt 2.088 euro bruto (of ongeveer 1.465 euro netto).

46 procent tevreden met loon

Minder dan de helft van de werknemers is tevreden over zijn loon, maar toch is amper een vijfde actief op zoek naar een andere job. "De arbeidsmarkt zit op slot", zo besluit Fabrice Dekerf van  jobmagazine Vacature.

Dekerf stelt vast dat er momenteel voor weinig werknemers opslag is weggelegd. "Maar de meeste werknemers gaan ook niet op zoek naar alternatieven, omdat die er volgens hen niet zijn." Zo geeft amper een vijfde aan actief op zoek te zijn naar een andere job.

"De arbeidsmobiliteit is al twee enquêtes na elkaar zeer laag", zegt Dekerf. "De mensen zijn op zoek naar stabiliteit." Daarbij is er "een zekere berusting" dat die stabiliteit momenteel niet gepaard gaat met grote loonstijgingen.

Lonen evolueren constant

De lonen evolueren behoorlijk constant, zegt Dekerf, adjunct-algemeen directeur bij Vacature. In 2010 bedroeg het gemiddelde brutoloon 3.004 euro; in 2012 was dat 3.133 euro.

Die evolutie heeft vooral te maken met indexaanpassingen, anciënniteitstoeslagen of baremaverhogingen, zo blijkt ook uit de rondvraag. Van de werknemers die hun loon het afgelopen jaar zagen stijgen (de helft van de populatie), verwijst de grote meerderheid naar die mechanismen. Slechts een vijfde van hen kreeg opslag.

Hoogste lonen in chemische en farmaceutische sector

Andere vaststellingen uit de enquête zijn dat hogere lonen te vinden zijn in de sectoren chemie en farmaceutische industrie, terwijl de hoogste startlonen gegeven worden aan ingenieurs en medici. De enquête bevestigt ook dat studeren loont: een werknemer met een universitair diploma kan bijna de helft meer verdienen dan iemand zonder diploma of met enkel een diploma lager onderwijs, klinkt het.

En uw loon?

Naar aanleiding van de enquête wordt het Salariskompas gelanceerd, waarbij je jouw salaris kan vergelijken met dat van mensen met een gelijkaardige baan.

Vergelijk hier uw loon: http://www.vacature.com/salariskompas/