Verliezen Syrië-strijders paspoort?

Het aanpakken van Syriëstrijders wordt een van de prioriteiten van binnenlandminister Jan Jambon. Zo wil hij de oude huurlingenwet nieuw leven inblazen en paspoorten weigeren of intrekken. Dat blijkt uit zijn beleidsbrief, meldt Het Laatste Nieuws.

De huurlingenwet uit 1979 bepaalt dat het als Belg verboden is om mee te vechten in vreemde legers. Maar de veiligheidsdiensten treden nu niet op - tenzij een teruggekeerde huurling een gevaar wordt.

Daar wil Jambon verandering in brengen, en hij wil de strafmaat optrekken. De oude wet voorziet celstraffen van 3 dagen tot 2 jaar. In de onderhandelingen was er sprake van die te verhogen tot 5 of 10 jaar.  

Jambon wil ook een paspoort of reisdocumenten weigeren als iemand een bedreiging vormt voor onze veiligheid en werk maken van een internationale terrorismelijst voor jihadstrijders en -ronselaars.