96 percent Vlamingen is gelukkig

96% van de Vlamingen is gelukkig, tegenover maar 86 percent van de Franstaligen in ons land. Dat blijkt uit een grote enquête van de Vlaamse Regering. We zijn bij de koplopers in Europa: alleen Luxemburgers, Zweden en Denen zijn nog gelukkiger. We maken ons toch ook wel zorgen. Meer dan driekwart (77,4 procent) vreest dat de volgende generatie het met minder zal moeten stellen.