Wat zal u merken van de staking maandag?

Volgende maandag staken de regionale afdelingen van de vakbonden in de provincies Limburg, Antwerpen, Henegouwen en Luxemburg. De andere provincies zullen normaalgezien weinig last van de staking ondervinden. Voor zij die wel in deze provincies wonen of werken: een kort overzicht van de problemen waarmee u maandag geconfronteerd kan worden.

Antwerpse haven zal stil liggen

In de provincie Antwerpen wordt wellicht het hardst gekeken naar de impact op Antwerpen en zijn haven. Met vier vaste en mogelijk mobiele stakingsposten wordt verwacht dat de haven grotendeels stil zal liggen. Vakbonden roepen op tot waardig protest, al zorgt de recente arrestatie van een klein aantal havenarbeiders voor nervositeit.

 "We denken dat er een redelijke chaos gaat zijn. De stakingsbereidheid, ook bij de leden zelf, is groot", zegt ACLVB-secretaris Erik Quisthoudt. Er wordt opgeroepen waardig te protesteren, al denkt hij dat de arrestatie donderdagochtend van een klein aantal havenarbeiders de gemoederen nog kan verhitten. "We kunnen niet genoeg herhalen dat we ons distantiëren van vernielingen en geweld, en we zijn ook tevreden dat bevestigd wordt dat het over een beperkt aantal havenarbeiders gaat. Wel is het zo dat het solidariteitsgevoel tussen havenarbeiders leeft. Dit komt wel op een ongelukkig moment op de vooravond van de staking." Volgens de secretaris is er bovendien al opnieuw sprake van mobilisering bij suppertersverenigingen, tot bij de Nederlandse voetbalclub Feyenoord.

Het aanwervingslokaal voor havenarbeiders bij Cepa, beter bekend als 'het kot', zal maandag gesloten zijn. "Op vrijdag zal er niet aangeworven worden voor maandag. Voor shiften op dinsdag zal telefonisch aangeworven kunnen worden", zegt woordvoerder Yann Pauwels. Volgens hem is er ook afgesproken dat de de haven op de Oost-Vlaamse Linkerscheldeoever maandag mee betoogt en niet met de Oost-Vlaamse provinciale stakingsdag. 

Alfaport, de koepel van Antwerpse havenbedrijven, vreest voor een vlotte toegankelijkheid in de haven. "De activiteiten zullen op een zeer laag pitje staan, wat te betreuren valt, maar er is vooral redelijk veel bezorgdheid of men ook vrij zal kunnen bewegen in de haven", zegt directeur Stephan Vanfraechem. "We hopen dat stakingsposten de toegang niet zullen blokkeren voor bijvoorbeeld werkwilligen, maar ook voor mensen die in Seveso-bedrijven een minimumbezetting mee garanderen."

Naar alle waarschijnlijkheid zal er ook op de Schelde niet veel beweging zijn. "De loodsen die aangesloten zijn bij de vakbonden staken. De niet aangeslotenen zullen technisch werkloos zijn", zegt Sven Deridder, voorzitter van de Beroepsvereniging van Loodsen, donderdag in De Standaard. Bij het Agentschap Maritieme Dienstverlening is men er niet van overtuigd dat er veel loodsen zullen staken. "Ze zullen wellicht geen werk hebben door sluisdeuren die gesloten blijven of mogelijke stakingsposten die toegangswegen afsluiten, enzovoort", zegt administrateur-generaal Jacques D'Havé. Bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen klinkt het dat de concrete hinder maandag duidelijk zal worden.

30 van de 34 Antwerpse kinderdagverblijven gesloten

Los van de maritieme wereld worden ook andere diensten in het Antwerpse getroffen, zoals de stedelijke kinderopvang. "Van de 34 kinderdagverblijven blijven er voorlopig twee volledig en twee gedeeltelijk geopend. Al de rest is gesloten", stelt zegsvrouw Wini Condic Begov. "Bij de deels geopende verblijven worden afspraken gemaakt met de ouders. Ook kan het niet uitgesloten worden dat nog meer personeel maandagochtend beslist om te staken. Dat recht hebben ze." 

Bij het stedelijk onderwijs vermoedt men op basis van vroegere ervaring vooral gesloten basisscholen. Ouders zullen geïnformeerd worden over de naburige scholen die in opvang zullen voorzien. De UAntwerpen verwacht nauwelijks hinder, vanwege een vermoedelijk laag aantal stakers.

Aan de stadsloketten wordt ook hinder verwacht. Men probeert in een minimumdienstverlening te voorzien en er wordt gevraagd om afspraken op maandag te verplaatsen.

Bij openbaarvervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen klinkt het dat men de situatie vooraf moeilijk in kan schatten. "Vanaf 's ochtends zeer vroeg bekijken we welke ritten rijden. Vanaf 6.00 uur communiceren we dat via onze kanalen en om de twee uur maken we een update", aldus woordvoerder Marc Deschuyter.

Zware hinder in Limburg

De syndicale acties zullen in de provincie Limburg zorgen voor zware hinder bij onder andere het openbaar vervoer, heel wat (grote) bedrijven, het onderwijs, de warenhuizen, de zieken- en bejaardenhuizen en de gevangenissen. Dat is vernomen bij Pierre Vrancken, voorzitter van ABVV Limburg en Jean Vranken, voorzitter van ACV-Limburg.

Volgens de voorzitter van ABVV Limburg zal er, op basis van de informatie waarover de bond voorlopig al beschikt, niet of nauwelijks gewerkt worden in een 100-tal bedrijven, "en niet van de minste". Vrancken waarschuwt ook voor heel wat acties in het onderwijs in Limburg en in heel wat warenhuizen. "Openbaar vervoer zal niet of nauwelijks rijden, de gevangenissen zullen plat liggen en heel wat ziekenhuizen zullen op minimumbezetting werken", aldus de ABVV Limburg-voorzitter. 

Volgens Jean Vranken van ACV-Limburg zal er op veel plaatsen gestaakt worden, waar de impact van de nieuwe regering duidelijk is. Op plaatsen waar die impact nog niet duidelijk is, zal er vooral geïnformeerd en gesensibiliseerd worden, via infomomenten of flyers. 

Maandagvoormiddag zal er ook een symbolische actie zijn, waarbij de bonden in begrafenisstoet naar de regionale hoofdkantoren van CD&V, Open Vld en N-VA in Hasselt trekken.