Regering wil ook deeltijds pensioen

Om tot een betere verdeling tussen werk en rustperiodes te komen, wil de regering-Michel het deeltijds pensioen invoeren. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar blijkt uit de beleidsbrief van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die De Tijd kon inzien.

Het deeltijds pensioen was een voorstel van de Pensioencommissie onder leiding van gewezen sp.a- minister Frank Vandenbroucke. Het komt erop neer dat men deeltijds zijn pensioen kan opnemen, en deeltijds voortwerkt.

"Het deeltijds pensioen kan men opnemen vanaf de leeftijd waarop men vervroegd met pensioen kan gaan", herneemt de minister het voorstel. "De werknemer neemt dan een deel van zijn pensioen op, terwijl hij voortwerkt en voor die tewerkstelling extra pensioenrechten opbouwt."

Bacquelaine ziet in het deeltijds pensioen een alternatief voor de bestaande systemen die in de privé- en overheidssector bestaan om de arbeidsmarkt te verlaten, zoals het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking.