Meer meldingen van kindermishandeling

Het aantal meldingen van gevallen van kindermishandeling zal tegen het einde van het jaar tien procent hoger liggen dan in 2013. Dat leert Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) uit het antwoord op een parlementaire vraag die ze stelde. Zowel het aantal oproepen op het telefoonnummer 1712 als het aantal meldingen dat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling ontvingen, stijgt met een tiende.

Het nummer 1712 werd in maart 2012 gelanceerd en is het meldpunt voor al wie vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. In 2013 kwamen daar 3.248 oproepen binnen, waarvan exact de helft betrekking had op kindermishandeling. Tot eind oktober werden dit jaar al 3.780 oproepen geregistreerd. "Verwacht kan worden", zegt Schryvers, "dat het totale aantal oproepen tegen het einde van het jaar tien procent hoger zal liggen dan vorig jaar." Wat de Vertrouwenscentra Kindermishandeling betreft, kwamen daar in 2013 7.827 oproepen binnen. Eind oktober 2014 was er al sprake van 6.291 meldingen.

Volgens Schryvers hebben de lancering van het nummer 1712 en de bijbehorende bekendmakings- en sensibiliseringscampagne over kindermishandeling hun effect niet gemist. "Deze cijfers tonen aan dat de bewogenheid en de alertheid van de mensen omtrent de problematiek van geweld, misbruik en kindermishandeling sterk is toegenomen."

Donderdag is het Dag van de Kinderrechten. Die staat in het teken van de 25ste verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.