Leerling maakt amper zelf studiekeuze

Leerlingen van 14 jaar, die in de tweede graad van het secundair onderwijs een keuze moeten maken, laten zich te vaak leiden door wat leerkrachten en ouders zeggen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije CLB-koepel waarover Het Nieuwsblad bericht. Het CLB pleit ervoor om jongeren zelf te laten kiezen welke studierichting ze willen inslaan.

Vaak kiezen leerlingen voor een studierichting omdat hun leerkracht hen dat adviseert of omdat ouders die richting het meest zinvol vinden. Het minst van al kiezen kinderen voor een opleiding omdat die hen echt interesseert. “Vlaamse leerlingen presteren niet slecht, maar ze gaan niet graag naar school”, zegt Johan David van de Vrije CLB-koepel. “Ze studeren zelden vanuit plezier. Op dat vlak doen we het slechter dan de meeste Europese landen.”

En daar wil het Centrum voor Leerlingenbegeleiding iets aan doen. Het wil leerlingen meer motiveren om zelf de keuze te maken voor een bepaalde studierichting. “Leerkrachten moeten hun leerlingen tonen hoe ze hun eigen interesses en talenten kunnen ontplooien. Het advies van de klassenraad en de raad van de ouders blijft belangrijk. Maar we merken dat er te vaak een bepaalde studiekeuze wordt opgedrongen”, besluit Johan David.

Bij de Katholieke Koepel reageren ze voorzichtig op het plan van het CLB. Volgens hen is het een mooi initiatief, maar is het te gevaarlijk om een kind van 14 alle verantwoordelijkheid te geven. “De interesses zijn op die leeftijd nog vergankelijk en bovendien weet een kind niet welke opties er allemaal zijn. De ouders en klassenraden blijven daarom zeer belangrijk.”