Chef Defensie: "We voelen ons gepluimd"

De besparingen die het leger zal moeten doorvoeren zijn hard aangekomen. “We voelen ons gepluimd”, zegt de stafchef van Defensie, generaal Gerard Van Caelenberge aan VTM NIEUWS. Het leger zal in 2015 niemand ontslaan, maar fors knippen in de werkingsmiddelen en investeringen om de 225 miljoen euro besparingen te realiseren die de regering-Michel oplegt.

De investeringen worden tot nul herleid, de aanwervingen en trainingen tot 20 procent verminderd, de onderhoudswerken in de tijd gespreid en de werkingsmiddelen verminderd, met een "aanpassing" voor de toegezegde operaties, verklaarde hij tijdens een persontmoeting in Brussel.

Buitenlandse missies

Een aantal missies in het buitenland worden behouden, zoals de deelname aan de internationale coalitie tegen de terroristische groepering IS. Maar die zal beperkt worden tot zes maanden aangezien er vanaf juli 2015 "geen geld" meer zal zijn.

Voorts zullen ook versterkingen naar Oost-Europa gestuurd worden om de Navolidstaten, die geconfronteerd worden door de houding van Rusland, gerust te stellen, en wordt de steun aan Afrikaanse landen in het kader van de Programma's van Militaire Partenariaat voortgezet.

Maatregelen doen pijn

De missie van de Belgische blauwhelmen in Libanon, die eind dit jaar eindigt, en de opleiding van het Malinese leger, die midden 2015 verstrijkt, worden niet door andere engagementen gecompenseerd, aldus generaal Van Caelenberge. "We proberen ons personeel te beschermen", zei de chef van Defensie. Hij erkende dat de maatregelen "pijn doen".