Regering-Michel voert Zilverfonds af

De regering-Michel zal het Zilverfonds afschaffen. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) tijdens zijn hoorzitting in de Kamer aangekondigd. De afschaffing van het Zilverfonds betekent een besparing van 120.000 euro per jaar.

Het Zilverfonds werd in 2001ingevoerd door toenmalig minister Johan Vande Lanotten (sp.a) en de paarse regering van premier Guy Verhofstadt. Het fonds moest met begrotingsoverschotten een spaarpot aanleggen om de kosten van de vergrijzing naar de toekomst toe op te vangen.

Lege doos

Maar het fonds werd een lege doos. Door een gebrek aan begrotingsoverschotten kwam er amper geld in het Zilverfonds te zitten. Bovendien belegde de regering met het geld dat wel in het Zilverfonds zat in haar eigen staatsleningen en werd er dus eerder een fictieve, dan een echte spaarpot aangelegd.

Toch bleef het Zilverfonds bestaan en had het ook een voorzitter met een administratie die jaarlijks een verslag uitbracht. Die administratie kost de overheid 120.000 euro per jaar, maar daar maakt Van Overtveldt nu een einde aan.