Strengere controle op sociale woning

Er komt een nieuw, streng controlesysteem om te verhinderen dat "bemiddelde" mensen frauduleus een sociale woning kopen. "Zij verbergen het huis of de grond die ze al bezitten simpelweg in een vennootschap, om zo toch in aanmerking te komen voor een goedkope, sociale woning", zegt N-VA parlementslid Marc Hendrickx zaterdag in Het Nieuwsblad en De Standaard.

Daarom wordt nu door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een nieuw controlesysteem opgezet. Dat maakt gebruik van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het rijksregister van de kandidaat-kopers. Zo is het voortaan wel mogelijk te achterhalen of iemand "zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is van een vennootschap met daarin eigendommen", klinkt het bij minister Liesbeth Homans.