Gerechtstolken schrijven open brief

Een aantal gerechtstolken hebben een open brief geschreven aan minister van Justitie, Koen Geens (CD&V). Ze schrijven dat velen van hen al maanden niet betaald werden door Justitie. "Zonder snelle en structurele oplossing voor de betalingsachterstand die Justitie tegenover de tolken heeft, stevenen heel wat tolken af op faillissementen of persoonlijke drama's," klinkt het verder.

"Als Justitie graag een beroep wil blijven doen op tolken en vertalers die degelijk en professioneel werk afleveren, willen die tolken en vertalers ook graag professioneel kunnen werken én professioneel behandeld worden door Justitie", zo schrijven een groot aantal gerechtstolken in een open brief aan minister van Justitie Koen Geens.

Niet betaald

Vandaag leggen de tolken in verschillende rechtbanken en hoven gedurende twee uur het werk neer om te protesteren tegen het feit dat velen van hen al maanden niet betaald zijn door Justitie, en dat minister van Justitie Geens als streefdatum voor nieuwe betalingen maart 2015 vooropstelde. "Over de schuldenlast van Justitie kan men kort zijn: die is catastrofaal", schrijven de opstellers van de brief.

Plichtsbewust

De tolken wijzen erop dat zij vaak in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken, enorm flexibel moeten zijn, zonder enige werkzekerheid of statuut, en voor relatief lage vergoedingen in vergelijking met de marktprijzen. "Dat er de voorbije weken toch gerechtstolken zijn blijven optreden, komt omdat wij plichtsbewust zijn en verantwoordelijkheidszin hebben, en wij het in ons gestelde vertrouwen niet willen beschamen", gaat de brief verder. "De huidige situatie kan echter niet lang blijven voortduren. Wij hebben ook allemaal een gezin te onderhouden, kinderen ten laste, een maandelijkse huurlast of een lening af te betalen."

"Respect voor mensenrechten"

Heel wat tolken dreigen ook af te haken en voorrang te geven aan opdrachten voor andere opdrachtgevers, die wel tijdig betalen, waardoor heel wat ervaring en vakkennis zou verloren gaan. "Het recht op kosteloze bijstand door een tolk tijdens een proces, is een mensenrecht. Een rechtvaardig loon voor zijn werk, is dat ook. Respect voor mensenrechten, meer vragen wij niet", besluit de brief.

Open Brief Gerechtstolken