Wordt Antwerpen Midden-Brabant?

De meerderheidspartijen in de Vlaamse regering, N-VA, CD&V en Open Vld, willen de provincie Antwerpen omdopen in Midden-Brabant. Dat hebben parlementsleden Kris Van Dijck (N-VA), Koen Van den Heuvel (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) in een gezamenlijk persbericht laten weten.

"Het regeerakkoord laat toe dat de grootsteden Antwerpen en Gent zich volledig ontvoogden van de provincies. In de praktijk komt het erop neer dat ze uit het provinciale verband stappen. Antwerpen ligt dan de facto buiten het provinciale werkingsgebied. Om verwarring te vermijden is deze evolutie het juiste moment om onze provincie een nieuwe naam te bezorgen", klinkt het bij de drie.

Ze pleiten alle drie voor het herdopen van de grootste provincie tot provincie Midden-Brabant. "Een historische referentie die veel beter de verscheidenheid van onze regio vat dan de naam van de grootste Vlaamse stad. Deze benaming liet ook niet altijd een vanzelfsprekende identificatie met het provinciale niveau toe. In sommige regio’s was dit niet evident."