Winter 2012 maakte record aantal doden

In het jaar 2012 stierven er in totaal 60.335 inwoners van het Vlaams gewest. Dat is het hoogste aantal in 15 jaar en is vooral te wijten aan de strenge winterperiode van eind januari tot begin maart. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) maakte de cijfers vandaag bekend. Opvallend: door het hogere sterftecijfer is de levensverwachting niet verder gestegen.

Twee jaar geleden overleden in Vlaanderen 30.251 vrouwen en 30.081 mannen. Dit zorgt ervoor dat, in tegenstelling tot de vorige jaren, de levensverwachting niet langer toeneemt, bij de vrouwen neemt die zelfs licht af. Op basis van de cijfers van 2012 kan nu gesteld worden dat mannen bij geboorte een levensverwachting van 78,9 jaar hebben, vrouwen kunnen 83,6 jaar worden.

De oorzaak van de hoge sterftecijfers is de zeer koude winter van 2012 en de erop volgende milde griepepidemie. Dit zorgde er vooral in de maanden februari en maart voor dat het aantal overlijdens veel hoger was dan in andere jaren. Omdat door de toenemende vergrijzing steeds meer overlijdens verwacht mogen worden, werkt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ook met 'gestandaardiseerde' sterftecijfers, waarbij rekening gehouden wordt met de veroudering van de bevolking. De evolutie van die gestandaardiseerde sterfte toont een geleidelijke daling aan over de laatste vijftien jaar: er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten.