Bisschop Brugge krijgt hoorzitting

De opvolgingscommissie Seksueel Misbruik nodigt de bisschop van Brugge, Jozef De Kesel, uit op een hoorzitting. Dat meldt Kamerlid Carina Van Cauter (Open Vld), die op zo'n hoorzitting had aangedrongen. Aanleiding was de intentie van de bisschop om een priester opnieuw tot pastoor te benoemen, nadat die in 2008 een minderjarige had aangerand.

Het nieuws raakte onlangs bekend. Bedoeling was dat de man als pastoor in Middelkerke aan de slag zou gaan. Uiteindelijk gaf de priester zelf te kennen dat hij niet in Middelkerke aan de slag kon gaan en de bisschop verontschuldigde zich bij de slachtoffers van seksueel misbruik die hij gekwetst zou hebben.

"De intentie om de veroordeelde priester als tuchtsanctie te verplaatsen naar een andere parochie, druist in tegen het rapport van de opvolgingscommissie Seksueel Misbruik uit 2011. De Kerk heeft zich daarin geëngageerd zich niet langer te beroepen op zulke maatregel waardoor veroordeelde priesters opnieuw in contact zouden kunnen komen met kinderen", onderstreept Van Cauter.

De commissie nodigt binnenkort de betrokken bisschop De Kesel, de vicaris voor de pastorale werking in het Brugse bisdom en bisschoppen Johan Bonny en Guy Harpigny uit voor een hoorzitting. Bonny en Harpigny waken over de algemene beleidslijnen binnen de Kerk. Wanneer de hoorzitting zal plaatsvinden, is nog onbekend.

Van Cauter merkt op dat de Kerk bijzondere inspanningen heeft geleverd om slachtoffers alsnog te erkennen en te vergoeden. "Deze inspanningen dreigen nu overschaduwd te worden door nieuwe negatieve berichten. Daarom moet de Kerk de kans krijgen een en ander te verduidelijken. Het is dus de bedoeling om tijdens de hoorzitting te luisteren naar de bisschoppen en de vicaris en na te gaan of zij zich aan de afgesproken beleidslijn gehouden hebben", aldus nog het liberale Kamerlid.