Burgemeester krijgt boze brief van politie

Ruim vijfhonderd agenten van de politie van Brussel hebben vanmiddag op de Grote Markt actie gevoerd tegen hun eigen burgemeester, Yvan Mayeur (PS). Ze vinden dat die hen te weinig waardering geeft voor hun optreden tijdens de rellen vorige donderdag. De agenten hebben de burgemeester een boze brief overhandigd. Ze legden ook enkele kapotte verdedigingsschilden op de trappen van het stadhuis.

Een zeventigtal leden van de Brusselse interventiedienst stapte op naar het stadhuis, onder applaus van hun collega’s in uniform en in burger, en legde de schilden op de trappen van het stadhuis. Er werd ook een eresaluut gebracht aan de schilden.

Open brief

Burgemeester Mayeur heeft een deel van de delegatie uitgenodigd op zijn kantoor en de brief in ontvangst genomen. Daarin staat dat de agenten “geen enkel woord van steun kregen of geen enkele bedanking voor het geleverde werk.”

“En alsof u hiermee nog geen genoegen neemt”, klinkt het verder, “gaat u uw minachting tentoonspreiden door publiekelijk te verklaren dat diegenen die zich storen aan uw aanpak, gerust een andere politiezone mogen zoeken.”

Weinig resultaat

Namiddag zat burgemeester Mayeur samen met een delegatie van betogende politiemensen. Maar die gesprekken hebben weinig concreets opgeleverd. Korpschef Guido Van Wymersch sprak wel over een nieuwe start: "Vertrouwen, erkenning en communicatie zullen de ordewoorden zijn. De burgemeester zal via intranet antwoorden op de open brief die hij gekregen heeft. De korpsleiding staat achter haar agenten en de burgemeester nu ook."

Bij de betogende agenten viel teleurstelling te horen dat burgemeester Mayeur zelf hen niet kwam groeten of toespreken. "We hebben van de burgemeester ook geen excuses gehad", zei commissaris Didier Ergo van de interventiedienst, de dienst die het initiatief had genomen voor de protestactie. "Hij heeft, op aandringen van een gewonden collega, wel medeleven en bezorgdheid getoond, iets wat hij tot op vandaag nog niet had gedaan. De burgemeester beloofde ook binnenkort alle diensten te bezoeken om contact te leggen met zijn agenten."

Open brief aan Mayeur