Luperto treedt af na zedenklachten

Jean-Charles Luperto neemt ontslag als voorzitter van het parlement van de Franse gemeenschap en zet een stap opzij als burgemeester van Sambreville. Dat melden zijn raadsheren vanavond. Luperto kwam in opspraak omwille van klachten wegens openbare zedenschennis. Hij ontkent dat zijn ontslag een schuldbekentenis inhoudt.

Luperto wordt ervan beschuldigd zichzelf te hebben bevredigd voor een spiegel in de toiletten van een tankstation langs de E42 tussen Charleroi en Namen. Verschillende getuigen zouden hem daarbij herkend hebben. Eén van hen was minderjarig.

"Om me sereen te kunnen verdedigen en omdat de beschuldigingen aan mijn adres schade berokkenen aan de noodzakelijke autoriteit voor de goede werking van de instellingen, vind ik het enerzijds zinvol ontslag te nemen uit mijn functie als voorzitter van het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel en anderzijds een schepen aan te duiden als dienstdoend burgemeester van de gemeente Sambreville", luidt het. "Deze beslissingen betekenen geenszins dat ik eender welke strafrechtelijke schuld beken en ik hoop zoals elke burger te kunnen genieten van het vermoeden van onschuld, wat in onze rechtstaat een democratische garantie is".

"Meneer Luperto ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan eender welke vorm van openbare zedenschennis bij een meerder- of minderjarige." Dat zegt meester Rodeyns, een van de advocaten van Jean-Charles Luperto, de voorzitter van het parlement van de Franse Gemeenschap en burgemeester van Sambreville. Luperto wordt donderdag door de speurders gehoord. Volgens meester Rodeyns reageert zijn cliënt totaal verbijsterd op de genoemde feiten. "Hij is zondag teruggekeerd uit vakantie en dit is dan op zijn hoofd gevallen. Hij wist niet dat er verschillende klachten tegen hem waren ingediend", zegt meester Rodeyns. De advocaat wijst er ook op dat zijn cliënt enkel verdacht wordt en niet in beschuldiging is gesteld.

De advocaten van Luperto stellen zich ook vragen bij het geheim van het onderzoek. "Luperto is zondagnamiddag gecontacteerd door journalisten, verschillende uren vooraleer de huiszoekingen zijn gestart. Dat doet vragen rijzen over het geheim van het onderzoek." Eerder had ook de procureur des konings van Namen, Vincent Macq, op een persconferentie gesproken van "betreurenswaardige lekken" in het dossier.

Bekijk ook: