"Indexsprong onderwijs kan niet"

De federale regering kan geen indexsprong opleggen aan het onderwijs in Vlaanderen. Onderwijs is namelijk geen federale bevoegdheid meer. "De loonsvorming is materie voor de Vlaamse regering", zegt Jos Van Der Hoeven van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

Mocht de Vlaamse regering toch beslissen om de indexsprong toe te passen, dan vindt de vakbondsman dat verdere besparingen in het onderwijs niet meer nodig zijn. "Meer nog, dan kan de Vlaamse regering zelfs bijkomende tewerkstelling creëren omdat de opbrengst van de indexsprong groter is dan de besparingen die zij nog bijkomend wou opleggen op het onderwijs."