Video racisme-incident moet offline

Didier Eeckhout, de blogger die deze zomer een video online zette over een racisme-incident op een terras in Brugge, moet die beelden gedeeltelijk offline halen. Dat heeft de rechter in kortgeding beslist. Eeckhout postte een video van een man die een allochtone caféuitbater racistische beledigingen toeroept. De scheldtirade stopt pas wanneer twee agenten tussenbeide komen. Die waren er niet mee opgezet dat Eeckhout de beelden van het incident zomaar online zwierde en stapten naar de rechter. Die gaf hen nu gelijk. Eeckhout moet de video vanaf het moment dat de agenten in beeld komen offline halen. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een dwangsom van 500 euro per dag dat de beelden nog online staan. De bewuste video kunt u hierboven bekijken. De fragmenten met de agenten hebben we er van tussen geknipt.