Marghem twijfelt aan kernuitstap

Is België in 2025 klaar voor de geplande kernuitstap? Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) laat daar twijfel over bestaan. "Wie vandaag beweert dat ons land op middellange of zelfs langere termijn zeker zonder kernenergie kan, liegt. Of is niet realistisch", zegt ze in een interview met Het Laatste Nieuws.

"Het is mijn wens dat we zonder kernenergie zouden kunnen, maar ik kan u vandaag niet zeggen of dat op middellange of zelfs langere termijn mogelijk zal zijn", zegt Marie-Christine Marghem. "Onze energie moet betaalbaar blijven en de bevoorrading verzekerd. Dat is het voornaamste." Minister Marghem gelooft dat de volgende jaren het aandeel van kernenergie verminderd kan worden. "Maar geef ons nu een paar jaar de tijd om te bepalen hoe de Belgische energiemix voor de lange termijn er moet uitzien."

Coalitiepartners fluiten Marghem terug

De uitspraken van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) over de kernuitstap vallen op een koude steen bij de coalitiepartners. "Dit dossier is zo bepalend voor de regering dat het standpunt heel bewust in het regeerakkoord is opgenomen", is te horen bij Open Vld. Het federaal regeerakkoord stelt nochtans letterlijk: "De regering engageert zich tot het garanderen van de bevoorradingszekerheid, de betaalbaarheid en de duurzaamheid van energie op korte en lange termijn zodat ze de kernuitstap van de huidige generatie reactoren in 2025 kan realiseren."

"Niet verstandig"

"In het Vlaamse en het federale regeerakkoord is afgesproken dat we met de stakeholders een energiepact voor de bevoorrading op lange termijn zullen uitwerken", zegt Robrecht Bothuyne, energiespecialist van CD&V. "Nu al zeggen welke bronnen we nodig zullen hebben, is niet verstandig. Pas eind 2015 zal het energiepact worden afgerond."

"Grondig besproken"

Volgens Willem-Frederik Schiltz, die het onderdeel energie mee onderhandelde voor Open Vld, stelt het regeerakkoord heel duidelijk dat de kernuitstap gerealiseerd wordt. "Het gaat niet om 'geloven', dit is grondig besproken bij de regeringsonderhandelingen en het standpunt is duidelijk."