Michel: "Geweld is onaanvaardbaar"

Premier Charles Michel reageerde bij VTM NIEUWS op de rellen na de nationale betoging in Brussel. “Betogen is een democratisch recht, maar dit geweld is onaanvaardbaar”, zei de eerste minister bij VTM NIEUWS-journalist Jan Demeulemeester. “Het gerecht zal zijn werk doen”, zei Michel, die opriep tot sereniteit, wederzijds respect, luisterbereidheid en dialoog.

“Enkel dan kunnen er in België de nodige hervormingen doorgevoerd worden opdat de bedrijven meer jobs kunnen creëren. We willen ons sociaal model bescherming om de pensioenen en de sociale zekerheid te kunnen blijven betalen.” De premier verwees ook naar de ontmoeting die het kernkabinet na afloop van de manifestatie had met de vertegenwoordigers van de vakbonden.

Michel riep op tot sociaal overleg, maar het ABVV weigert rond de tafel te gaan zolang de indexsprong niet geschrapt wordt. Michel zei dat hij gebonden is aan het regeerakkoord, waar de maatregel instaat, maar zei wel dat de onderhandelingsruimte “enorm” is. “Ik denk ook aan allen die niet betoogd hebben en vinden dat er nood is aan stabiliteit. Daarom wil de regering de kans geven de hervormingen op te starten met respect voor het sociaal overleg".