Michel verdedigt hervormingen

"De maatregelen die de federale regering neemt, moeten ons economisch model versterken." Dat heeft premier Charles Michel vandaag verklaard in de Kamer. Hij herhaalde dat zijn regering de hand uitsteekt naar de sociale partners. "Wij willen maatregelen nemen in een sterke logica van sociaal overleg. We hopen dat alle sociale en economische actoren ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen", aldus Michel.

De premier kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje tal van vragen voorgeschoteld over de betoging in Brussel tegen de maatregelen van zijn bewindsploeg. Vanuit de oppositie werd de eerste minister vooral opgeroepen de ontmoeting met de vakbonden aan het einde van de namiddag aan te grijpen om het terugschroeven van een aantal maatregelen aan te kondigen.

Premier Michel herhaalde dat het sociaal overleg "een cruciaal punt" in het regeerakkoord is en had het daarbij over een routeplan. De prioriteit van de regering is de creatie van banen en de bescherming van bestaande jobs, want dat is de beste garantie voor de bescherming van de sociale zekerheid, de pensioenen, de solidariteit, enzovoort, luidde het. Michel wees ook op de gestegen kost van de pensioenen als gevolg van de vergrijzing. "Het is onze plicht beslissingen te nemen om de financiering van de pensioenen te garanderen", zo verdedigde Michel de maatregelen.