Bendes stelen het afval voor uw deur

Dieven zijn almaar meer geïnteresseerd in het afval voor uw deur. Nog voor het wordt weggehaald door de vuilniskar, wordt het al gestolen. En dat is ook voor u slecht nieuws, want de ‘echte’ vuilnisophaling wordt daardoor een pak duurder. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Volgens de openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM stijgt het aantal afvaldiefstallen fors. Het gaat dan zowel om de PMD-zakken als het papier, karton of textiel. “En dan spreken we nog niet over het de afgedankte elektronica die ’s nachts in containerparken wordt ontvreemd”, klinkt het.

"Sla alarm"

Om dit te stoppen, vraagt OVAM om telkens alarm te slaan als u merkt dat het afval voor uw deur is gestolen. “We hebben daarvoor op onze website een speciaal meldingsformulier geplaatst. Want we begrijpen dat het voor veel mensen een stap te ver is om daarvoor naar de politie te gaan”, vertelt woordvoerder Jan Verheyen.

“Door alle meldingen te verzamelen en te analyseren, hopen we niet enkel een beter zicht te krijgen op het fenomeen. Het stelt ons ook in staat de bevoegde politiediensten sneller te informeren, wanneer er ergens een bende aan de slag zou zijn.”

Duurdere ophaling

En als u denkt dat het afval u letterlijk kan gestolen worden, heeft u het mis. OVAM vreest namelijk dat dit de gemeentebesturen hierdoor nog meer in de financiële problemen zullen geraken. “De afvalophaling is een dienstverlening die een pak geld kost, wat wordt gecompenseerd doordat sommige ingezamelde stoffen geld opbrengen. Dat komt echter in gevaar wanneer bendes met de meest lucratieve afvalstoffen aan de haal gaan.”