Middelbare scholen raken overbevolkt

Onze middelbare scholen dreigen overbevolkt te worden. Er zijn dringend 5.500 extra leraren nodig, om het gestegen aantal leerlingen op te vangen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Vlaamse regering, waarover Het Laatste Nieuws schrijft.

De voorbije vijf jaar zijn er bijna 26.000 kleuters en 18.000 lagere-schoolkinderen bijgekomen. Daarvoor zijn al tweeduizend extra meesters en juffen aangeworven. Maar als deze kinderen straks doorstromen naar het middelbaar, zijn ook daar extra leerkrachten nodig.

714 extra volle klassen

Uit het jaarlijks rapport ‘Vlaams onderwijs in cijfers’ blijkt dat die extra leerlingen in het middelbaar zullen zorgen voor 714 volle klassen van 25 leerlingen en liefst 2.921 extra leraars. Tenminste, als de huidige bezetting behouden blijft. Per 6,11 Vlaamse leerlingen is er nu één leraar. Het is net dat aantal dat verklaart waarom het middelbaar onderwijs in Vlaanderen zo duur is.

Job moet aantrekkelijker

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is zich bewust van de grote nood aan extra personeel. “Om kinderen te motiveren leerkracht te worden, moeten we de lerarenopleiding hervormen en de schoolloopbaan in een 21ste-eeuws jasje steken, zodat de job aantrekkelijker wordt”, vertelt ze.