Waterfactuur stijgt meer dan verwacht

Water wordt de komende jaren fors duurder. De Vlaamse regering maakt minder geld vrij om het drinkwater te zuiveren. Het is de burger die dat zal moeten bijbetalen. En ook veel steden en gemeenten zullen meer geld aanrekenen voor de aanleg en het onderhoud van de rioleringen.

De waterfactuur bestaat uit drie delen. Er is de prijs van het water zelf, maar ook de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage. Die laatste gaat naar de zuivering van het water, de gemeentelijke bijdrage naar de aanleg van rioleringen.

Dat de bovengemeentelijke bijdrage zal stijgen, was al aangekondigd door de Vlaamse regering. Maar volgens de Serv., de adviesraad van de Vlaamse werkgevers en werknemers, zullen de steden en gemeenten hun prijs daarom automatisch aanpassen. Ze zijn daartoe niet verplicht, maar het ziet er wel naar uit dat ze het ook gaan doen.

Deze verhoging komt bovenop de afschaffing van de vijftien kubieke meter gratis water. Dat verdwijnt vanaf 2016. De prijsverhoging staat in het Vlaams regeerakkoord. Het decreet moet wel nog worden gestemd.