Vier miljoen euro verlies voor NMBS

De NMBS heeft het eerste halfjaar afgesloten met een ebitda-verlies (resultaat voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 4,3 miljoen euro. Dat schrijft L'Echo. Een jaar eerder bedroeg dat verlies nog 12 miljoen euro.

De omzet kwam uit op 633,6 miljoen euro. Ondanks het negatieve ebitda-resultaat, zijn de resultaten beter dan verwacht. Het spoorbedrijf was immers uitgegaan van een groter verlies over de eerste zes maanden. De totale schuld eind juni bedroeg 2,41 miljard euro, tegen 2,65 miljard euro in januari. De top van de NMBS had evenwel verwacht die schuld nog verder terug te dringen tegen eind juni, tot 2,389 miljard euro.