België opnieuw in budgettair gevaar?

De Belgische begroting eindigt dit jaar met een tekort van drie procent van het bruto binnenlands product. Dat is de raming die de Europese Commissie vandaag bij haar herfstvooruitzichten zal bekendmaken, zo bericht De Tijd. Europa wil dat het tekort onder drie procent blijft.

Of België weer op het Europese strafbankje zal belanden, is de vraag, volgens De Tijd. In principe kan de Commissie opnieuw een procedure opstarten tegen ons land omdat we er niet in slagen onder drie procent te blijven. En dat zou betekenen dat de nieuwe regering meer moet besparen en dat er ons opnieuw een boete boven het hoofd hangt. Dat België plots in de problemen komt, heeft onder andere te maken met tegenvallende fiscale ontvangsten.