"Niet iedereen tot 67 jaar aan de slag"

Volgens Minister van Pensioen Daniel Bacquelaine (MR) is een grondige hervorming van de pensioenregeling onvermijdelijk. Dat verklaarde hij aan Het Belang van Limburg. Die hervorming betekent volgens hem wel niet dat iedereen ook effectief tot 67 jaar zal moeten gaan werken. “Slechts tien procent zal tot die leeftijd aan de slag zijn.”

“De gemiddelde leeftijd waarop Belgen met pensioen gaan is 59, terwijl het Europees gemiddelde op 63 jaar ligt,” aldus Bacquelaine. Het aantal 55-plussers dat aan de slag is, bedraagt ongeveer 41 procent. Daarmee is België de slechtste leerling van de klas binnen Europa. “Neem daar nog eens bij dat de totale pensioenenuitgaven jaarlijks stijgen met 1,5 miljard euro. Dan is het probleem wel duidelijk.”

Volgens de Minister van Pensioenen zal echter niet iedereen tot die leeftijd aan de slag blijven. “Momenteel werkt slechts tien procent van de Belgen tot 65 jaar. Ook na de hervorming zal zo blijven.”

Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste kunnen mensen vanaf 63 nog steeds met vervroegd pensioen. Ook kunnen werknemers met een zogenaamd ‘zwaar beroep’ vroeger met pensioen. Vervroegd pensioen is ook mogelijk voor mensen met een bijzonder lange loopbaan. “Er zijn ook altijd mensen die door ziekte of andere redenen niet tot 67 jaar aan de slag blijven,” besluit Bacquelaine.