Spoorbonden zetten actieplan op touw

De christelijke en socialistische spoorbonden gaan volgende week een gemeenschappelijk actieplan uitwerken tegen de besparingen bij de NMBS. Dat meldden Michel Abdissi, secretaris-generaal van de socialistische CGSP-Cheminots, en Jean Pierre Goossens, voorzitter van de Vlaamse ACOD Spoor. Het actieplan zal bestaan uit acties die de reizigers niet treffen en plaatsvinden tussen 7 en 23 november.

Bij de socialistische spoorbonden kwamen beide taalvleugels gisteren samen. De christelijke vakbond komt komende dinsdag bijeen. Nadien zullen de bonden volgende week samen een actieplan uitwerken, luidt het bij ACOD/CGSP. "De bedoeling is om verschillende acties te doen, die zeker de reizigers niet zullen schaden", aldus Goossens.

De acties zullen plaatsvinden tussen 7 en 23 november, dat is de periode tussen de nationale betoging en de eerste beurtstakingen, die de algemene nationale staking van 15 december voorafgaan. De bonden denken aan sensibiliseringsacties en verrassingsacties. Ze verzekeren dat die geen hinder zullen veroorzaken voor de reizigers en het spoorverkeer - de spoorbonden benadrukken steevast dat ze zich achter het actieplan van de nationale vakbondsleiding scharen.

Gisteren deelde de socialistische spoorbond reeds mee dat er bijkomende acties komen, die evenwel de reizigers niet zullen treffen. De spoorvakbonden bliezen dinsdag het sociaal overleg op bij de spoorwegmaatschappij, nadat CEO Jo Cornu in de media een aantal besparingspistes had gelanceerd.

De bonden vragen eerst duidelijkheid over de besparingsplannen, en willen ook dat de NMBS-topman zich excuseert. De Franstalige spoorbonden vrezen dat de, gecumuleerde, besparing van 2,1 miljard euro, te verdelen tussen NMBS en spoornetbeheerder Infrabel, hoofdzakelijk in Wallonië zou gerealiseerd moeten worden.