75 vluchtelingen uit Syrië naar België

Ons land gaat 75 vluchtelingen uit Syrië opvangen. Ze komen over enkele weken aan. Het gaat vooral over de meest kwetsbare vluchtelingen. Ter vergelijking: Nederland vangt 250 Syriërs op, Duitsland zelfs 20.000.

Bij aankomst krijgen de vluchtelingen hier een woning, een uitkering, begeleiding en taalcursussen. Het is de vluchtelingenorganisatie van de VN die in Turkije de 75 Syriërs heeft geselecteerd. De meest kwestbare mensen krijgen voorrang: alleenstaande vrouwen met kinderen, minderjarigen of zieken.

Alles samen zijn er drie miljoen Syriërs op de vlucht. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is 75 vluchtelingen veel te weinig voor een land als België. Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken zegt dat hij het regeerakkoord uitvoert en dat België niet meer dan 75 Syrische vluchtelingen kan opvangen.