Belastingsverlaging pas in 2016

De belastingverlaging die de regering-Michel plant, komt pas vanaf 2016 op kruissnelheid. Volgend jaar is ze beperkt tot netto gemiddeld 125 euro, of iets meer dan 10 euro per maand. Voor de meesten zal dat de impact van de indexsprong niet compenseren, schrijven De Tijd en L'Echo vrijdag.

De regering-Michel besliste niet alleen te besparen en extra te belasten, maar had ook een fiscaal cadeautje in petto. De bedoeling is het beroepskostenforfait op te trekken. De regering voorzag daarvoor 900 miljoen euro in de begroting. Ze raamde dat dat netto gemiddeld 250 euro per jaar zou opleveren.

Maar voor volgend jaar is het budget dat wordt uitgetrokken beperkt tot 450 miljoen euro, blijkt uit de ontwerpbegroting die is ingediend bij Europa. Dat betekent dat werknemers en ambtenaren slechts de helft van hun belastingverlaging krijgen. Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt bevestigt, maar de berekeningen van wat dat precies per werknemer betekent, zijn nog bezig, luidt het.