Belgische economie met 0,2% gegroeid

De economische activiteit in België is in het derde kwartaal licht toegenomen met 0,2 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt woensdag uit de eerste flashraming van de Nationale Bank.

Het cijfer werd berekend volgens de nieuwe Europese boekhoudregels voor de overheden. Ten opzicht van het derde kwartaal een jaar eerder, neemt de economische activiteit met 0,8 procent toe. Het cijfer voor het tweede kwartaal blijft op 0,1 procent groei van het bruto binnenlands product (bbp) ten opzichte van het eerste kwartaal.

Maar over de sectoren heen zijn er verschillen in het tweede trimester. In de bouw nam de toegevoegde waarde volgens de nieuwste cijfers met 1 procent af, tegenover een stijging met 0,1 procent in de dienstensector en +0,2 procent voor de nijverheid.

In het tweede kwartaal werd de groei geschraagd door de binnenlandse besteding (+0,3 procent onder invloed van de investeringen). Zo ging bijvoorbeeld de consumptie van de particulieren 0,2 procent hoger. De export trok in de periode april-juni aan met 2,5 procent aan, maar de import nam iets meer toe (+2,8 procent).

De toename van de binnenlandse werkgelegenheid bleef in het tweede kwartaal beperkt tot 0,2 procent. Voor het eerste kwartaal staat een economische groei van 0,4 procent in de tabellen.