Tijd dringt voor isolatiepremies

Minister Turtelboom wil de premies voor dakisolatie en hoogrendementsbeglazing afbouwen. Ze hoopt dat mensen hierdoor geprikkeld zijn om nog snel hun huis beter te isoleren, want de investeringen in betere isolatie zijn de laatste jaren afgenomen. De Bond Beter Leefmilieu volgt die redenering maar vraagt wel dat er maatregelen komen voor mensen met lage inkomens. Zij zouden bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op renteloze of goedkope leningen om hun huis te isoleren.