“Kindermoordenaar mag nooit vrijkomen”

Voor de gevangenis van Leuven-Centraal hebben zo'n 40 mensen betoogd tegen de mogelijke vervroegde vrijlating van een man die in 1999 een 12-jarige jongen uit Deurne om het leven bracht. Aanleiding voor de manifestatie was een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank waarin de man zijn voorwaardelijke invrijheidstelling bepleitte.

De manifestanten toonden spandoeken waarop te lezen stond 'Geen tweede kans voor kindermoordenaars', 'I. nooit vrij' en 'Voor alle slachtoffers'. "We vinden dat mensen die dergelijke gruwelijke feiten op kinderen plegen niet langer in aanmerking mogen komen voor de wet-Lejeune met betrekking tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Voor het assisenhof, dat de man indertijd tot levenslang veroordeelde, wezen gerechtspsychiaters overigens op het grote risico dat hij na zijn vrijlating dergelijke feiten opnieuw zou plegen", aldus Paul Vissers, de broer van de vader van het slachtoffer, die het initiatief nam voor de betoging.

Vissers wees vanochtend ook op het feit dat het voor de ouders van het vermoorde kind gruwelijk is om jaar na jaar in deze strafuitvoeringsrechtbank geconfronteerd te worden met de moordenaar van hun kind en er zich telkens opnieuw moeten verantwoorden voor het feit dat zij vinden dat deze niet mag vrijkomen.

Wie veroordeeld wordt tot een levenslange gevangenisstraf komt in uitvoering van de wet-Lejeune immers al na 10 jaar in aanmerking voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. De dader werd indertijd daags na de feiten opgepakt en zit dus momenteel al meer dan vijftien jaar in de cel. De strafuitvoeringsrechtbank doet op 10 november uitspraak.