Homans wil quota voor ambtenaren

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) wil dat tegen 2020 tien procent van het Vlaamse overheidspersoneel een migratieachtergrond heeft. Dat schrijven De Morgen en De Standaard op basis van haar beleidsbrief. Het streefcijfer is opvallend, gezien Homans altijd tegen quota was gekant.

Momenteel telt Vlaanderen 1.344 medewerkers van vreemde herkomst, wat overeenkomt met 3,1 procent van het personeel. Het streefcijfer van tien procent lijkt dus een grote stap. Om die te zetten, wil Homans onder meer dat kandidaten worden gescreend op onterechte uitval op basis van afkomst.

Ze wil hiermee het goede voorbeeld geven. “Een overheid die andere sectoren wil overtuigen om de etnische kloof te dichten, heeft veel meer overredingskracht wanneer ze zelf een sterk doorgedreven diversiteitsbeleid voert”, vertelt ze in De Morgen.