Taalexamens worden een pak moeilijker

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de eindtermen voor Frans, Engels en Duits een pak strenger maken. Dat is te lezen in haar beleidsnota. Crevits wil zo dat leerlingen na het middelbaar onderwijs beter de talen schrijven.

De eindtermen zijn de minimumdoelstellingen van wat leerlingen op het einde van hun schoolperiode moeten beheersen. Als die strenger worden, betekent dat ook dat de taalexamens in het middelbaar moeilijker worden.

Om leerlingen al een goede taalbasis te geven, gaat Crevits ook de basisscholen extra op de mogelijkheid wijzen om al in het lager onderwijs taalinitiaties in het Engels, Frans en Duits te voorzien. Dat zal pas enkel kunnen als de leerlingen het Nederlands voldoende onder de knie hebben.