Positief advies over eten van insecten

De consumptie van insecten bedoeld voor menselijke consumptie houdt geen grote gevaren in voor de gezondheid, wanneer die insecten in correcte omstandigheden verwerkt zijn en bereid worden. Dat staat in een advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). De experts stelden ook aanbevelingen op voor kwekers en consumenten.

Insecten kunnen stoffen bevatten die een risico inhouden voor de gezondheid, en in het advies werd gekeken naar de microbiële, chemische, allergene en fysieke gevaren. De aanwezigheid van parasieten, bacteriën en chemische stoffen bij de insecten kan beïnvloed worden door de insectensoort, de kweekomstandigheden en de verdere verwerking.

De HGR en het FAVV raden de kwekers dan ook aan veel aandacht te hebben voor de hygiëne tijdens het productieproces en te werken met droge kweekbodems. Bovendien moeten op het etiket duidelijk de bewaarcondities vermeld staan, die door de consument gerespecteerd moeten worden, en moeten de insecten verhit worden voor consumptie.

Mensen die allergisch zijn aan huisstofmijt en schelp- en schaaldieren zijn mogelijk ook allergisch aan insecten. Deze informatie moet dan ook vermeld staan op het etiket.

Tot slot wijzen HGR en FAVV op de fysieke gevaren van insectenconsumptie. Aanhangsels zoals poten en vleugels kunnen namelijk de darmen perforeren en dienen dan ook voor de consumptie verwijderd worden.

Wereldwijd worden ruim 1.500 insectensoorten als eetbaar voor de mens beschouwd. In België is een twintigtal soorten te koop.