Axa: "Voldoen wel aan eisen ECB"

“Bij Dexia bevestigen ze dat ze niet geslaagd zijn in de stresstest, maar ze wijzen wel op de specifieke situatie”, zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. “Dexia is een bank die op termijn zal verdwijnen, die zit in een uitdoofscenario dat goedgekeurd is door de ECB. Daarom zeggen zij dat die stresstest er niet voor zorgt dat er extra kapitaal nodig is of dat er extra staatssteun nodig is.”

Bij Axa bank hebben ze nog snel extra maatregelen doorgevoerd. “Ze hebben nog extra kapitaal gekregen van de Franse moedermaatschappij, waardoor ze de test toch nog goed heeft doorstaan.”

Deze namiddag wordt nagegaan wat de resultaten van de stresstest voor de Belgische banken betekenen.

De resultaten worden op een zondag bekendgemaakt om geen paniek op de beurzen te veroorzaken. De beurzen zijn dicht op een zondag, net zoals de banken, waardoor de mensen niet overhaast hun geld kunnen weghalen.