Geen uitwijzingen naar ebolalanden

België voert geen gedwongen uitwijzingen meer uit naar West-Afrika, als gevolg van de dodelijke ebola-epidemie. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De federale politie vindt de situatie te onveilig voor de agenten die de repatriëringen moeten begeleiden.

Vanop Brussels Airport vinden er geregeld gedwongen uitwijzingen van asielzoekers plaats. Maar sinds half augustus zijn alle repatriëringen richting West-Afrika – en dan vooral naar de zwaar getroffen ebolalanden Guinee, Sierra Leone en Liberia – opgeschort. De federale politie weigert die uitwijzingen nog langer te begeleiden en dat is verplicht.

Daardoor zullen er een heel pak gedwongen uitwijzingen niet doorgaan. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geeft die mensen weliswaar nog steeds het bevel het grondgebied te verlaten, maar in de praktijk zorgt zo’n bevel er zelden voor dat iemand zelf naar zijn land van herkomst terugkeert. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken hebben onlangs nog zo’n tien Guineeërs een negatieve beslissing ontvangen, wat betekent dat ze ons land moeten verlaten.